ul. Słoneczny Sad 4m, 72-002 Dołuje k.Szczecina Zobacz nasz kanał

Zasady doboru i stosowania narzędzi

Jak centrować narzędzia?
Przed rozpoczęciem pracy należy ustawić oś stempla w osi matrycy. Takie ustawienie przeprowadza się, wykorzystując skokowe opuszczanie stempla na stacjach wykrawania otworów.

Jak dbać o narzędzia?
Idealny stan narzędzi uniemożliwi powstawanie defektów zarówno w materiale, jak i w samym narzędziu. Regularne ostrzenie matrycy zwiększa jej żywotność. Warto pamiętać o smarowaniu stempla w trakcie pracy.

Jak używać zgarniacza?
Zamontowany zgarniacz zapewnia prawidłowe wyjście stempla z materiału. Pozwala to uniknąć uszkodzenia stempla.

Zasada grubości i średnicy
Grubość wykrawanej blachy nie może być większa od średnicy stempla (najmniejszego wymiaru w przypadku stempli fasolkowych i prostokątnych).

Luz
Luz pomiędzy stemplem a matrycą powinien wynosić około 8-10% grubości materiału.

Obliczanie niezbędnej siły wykrywania T (tony)

siła wykrawania [T] = O [mm] ∙ g [mm] ∙ δr [kg/mm ] / 1000
O - obwód, g - grubość materiału, δr - wytrzymałość materiału

Kalkulator wymaganej mocy maszyny

Wzory na obwód popularnych otworów:

Okrągły
Kwadrat
Prostokąt
Sześciokąt
Fasolka

Poglądowe wartości wytrzymałości najczęściej używanych materiałów δr:

Stal niskowęglowa 38 kg/mm2
Stal konstrukcyjna 45 kg/mm2
Stal nierdzewna 85 kg/mm2
Miedź 22 kg/mm2

Uwaga! Podane wartości należy przyjmować jako umowne. Przy wykrawaniu poszczególnych gatunków materiałów należy posługiwać się konkretnymi wartościami odpowiadającymi danemu gatunkowi materiału obrabianego.

KATALOG PAX 2023